Bergstugan Restaurang

Om Bergstugan

Nedan ser vi Bergstugan från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal

 

bstugan1bstuganBergstugan var färdigbyggd till Norrtälje stads 300 års jubileum 1922.

Historien bakom är följande:

Norrtälje fabriks och Hantverksförening , NFHF, vimpeln sitter på taket.

Styrelsen  för NFHF  sammanträdde den 8 juli 1918 , så framförde C.A.Nordström ett önskemål om att göra SÖDRA BERGEN i Norrtälje attraktiva och tillgängliga genom att där bygga en serveringspaviljong och anlägga promenadvägar mm. Samtidigt skulle föreningen få en samlingslokal för sina sammankomster.

Vid styrelsens sammanträde den 13 september 1918, var man redo att  utse en kommitté bestående  av herrarna  C.A.Nordström,  J.P. Sandin, O.F.Larsson samt min farfarsfar Ludvig Porath, de fick i uppdrag att intressera Norrtälje stads myndigheter för frågan. Föreningen fick gott gensvar  och  gemensamt utarbetades flera förslag å byggnad och anläggningar.

Man enades om att Norrtälje stad skulle utföra och bekosta uppfartsväg och promenadvägar och upplåta lämpligt tomtområde att uppföra  en serveringspaviljong på, medan föreningen skulle bygga huset enligt,  av myndigheten godkända ritningar. År 1922, det år då Norrtälje stad firade sitt 300 års jubileum stod Bergstugan  färdig och entledigade föreningens kommitté efter väl förrättat värv. stugan hade kostat ca: 9000 kr att uppföra.

(Gustav V besökte Norrtäljes 300 år jubileum, där han bl,a såg Ludvig Poraths kopparurnor, och beställde genast några till slottet, på så sätt blev Ludvig Porath Hovleverantör.)

Härmed hade Norrtälje fått en förnämlig utsiktsplats.

Norrtälje Ångbryggeri AB genom sin disponent Bille donerde 3000 kr till föreningen för dess viktiga insatser för förtagandet i staden och goda samhällsinsatser.

Apotekare Balkenhausen donerade också medel till föreningen för Södra Bergets förskönande, därvid byggdes den stenbalustrad som vi alla njuter av, med kompassrosen.

Vid Bergstugans invigning skänkte kopparslagare Ludvig Porath ett antikt golvur att placeras i Bergstugan samlingssal med enda förbehållet att uret alltid måste få ha sin plats där  (idag står uret i NFHF lokal i sparbankshuset).

Tilläggas kan att sedan 1924 har NFHF arrangerat valborgsmässofirande på Södra berget. Det är under den senaste tiden, som man ansett att Stadens kulturmyndigheter bör  vara arrangörer.

För Norrtäljeborna har det varit tradition sedan 1937 att fira Valborg på Södra Berget, samma år som Norrtälje Manskör bildades. Det har varit lång tradition att de ska sjunga in våren på Berget. N-e manskör har haft lite uppehåll från Berget. I år 2014 fick vi åter njuta av kören.

Något vi hoppas att vi åter  får ha som tradition.

 

 

 

 

 

Tryck här eller på vår logga högst upp för att komma till startsidan.